За програмата

Специалността „Финансов мениджмънт и бизнес право” е интердисциплинарна, като целта на обучението по нея е да се подготвят финансови специалисти с познания по бизнес право. Правната подготовка е необходима за по-доброто изпълнение на служебните задължения на редица позиции, най-вече тези на управленско ниво.

По време на обучението в трети и четвърти курс студентите обогатяват придобитите знания през първите две години от следването, като изучават различни дисциплини от областта на икономиката – публични финанси, финансов мениджмънт и финансов контрол, инвестиции, теория на застраховането и други, от една страна, и от друга – различни дялове на бизнес правото, като борсово право, банково право, данъчно право, които биха били от полза в практиката.

Завършилите специалността „Финансов мениджмънт и бизнес право“ ще са подготвени успешно да се реализират на позиции на средно и висше ръководно ниво в различни фирми и в публичния сектор, където интердисциплинарните знания и умения, придобити по време на следването, ще им бъдат от полза при решаване на управленски казуси. Освен като ръководители, завършилите ще могат да прилагат получените по време на обучението им знания и на най-разнообразни други позиции – експертни и консултантски, тъй като практически всеки бизнес казус има както финансова, така и правна страна и познанията в областта и на двете представлява значимо предимство.